ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 2 อัตรา.. (9 มี.ค.60)

ประกาศกองทัพภาคที่ 2

เรื่อง  รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560  จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้.-

201736142419264ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด