ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…

เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง กอ.รมน.ภาค ๒ .......>>> ข่าวทั้งหมดคลิ๊กที่นี่!...

1 ของ 4

เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง กอ.รมน.ภาค ๒

ติดตามข่าวสารผ่านทาง facebook

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือในการปลูกป่า ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี”

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พลตรี สมชาติ แน่นอุดร ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตามโครงการ…

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์…

     คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้ คุณภัสสร์ศิริ เพ็งกรูด รองประธานสมาคมฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน…

สื่อวิดีโอเฉลิมพระเกียรติ

สื่อวิดีโอเฉลิมพระเกียรติ

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ประชาสัมพันธ์ กองทัพภคที่ 2
By misarmy2
1 / 30
 1. 1 ทภ.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทภ.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 01:01
 2. 2 ทภ.2 ปิดการฝึก อส.ทพ. ทดแทนการสูญเสีย ของ ทภ.2 ประจำปี 2560 ทภ.2 ปิดการฝึก อส.ทพ. ทดแทนการสูญเสีย ของ ทภ.2 ประจำปี 2560 01:19
 3. 3 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2560 จว.ข.ก. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2560 จว.ข.ก. 00:57
 4. 4 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2560 ใน จว.น.ม. พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2560 ใน จว.น.ม. 01:06
 5. 5 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3 จว.อ.บ. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3 จว.อ.บ. 01:42
 6. 6 พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธ ทภ.2 ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกิน อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธ ทภ.2 ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินทำกิน อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. 01:25
 7. 7 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 2 จว.อ.ด. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 2 จว.อ.ด. 01:32
 8. 8 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 1 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 1 01:48
 9. 9 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 การแสดงมุทิตาจิตของทหารกองประจำการ ทภ.2 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 การแสดงมุทิตาจิตของทหารกองประจำการ ทภ.2 01:55
 10. 10 พล.ท.ธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เปิดงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ พล.ท.ธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เปิดงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ 01:15
 11. 11 พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธ.ทภ.2/ลธ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรไทยสามัคคี พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธ.ทภ.2/ลธ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรไทยสามัคคี 01:01
 12. 12 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานวันสถาปนา พล.ร.3 ครบรอบปีที่ 114 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานวันสถาปนา พล.ร.3 ครบรอบปีที่ 114 00:52
 13. 13 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 มอบเงินรางวัลและปิดการแข่งขันแบดมินตัน 2017 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 มอบเงินรางวัลและปิดการแข่งขันแบดมินตัน 2017 00:48
 14. 14 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน 00:54
 15. 15 พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธ.ทภ.2 ลงพื้นที่เตรียมการแก้ไขปัญหาที่ดินของชาวบ้านไทยสามัคคี พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธ.ทภ.2 ลงพื้นที่เตรียมการแก้ไขปัญหาที่ดินของชาวบ้านไทยสามัคคี 01:42
 16. 16 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนปี60 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนปี60 01:09
 17. 17 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนเทศกาลสงกรานต์ปี60 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนเทศกาลสงกรานต์ปี60 01:55
 18. 18 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี60 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี60 01:50
 19. 19 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 01:29
 20. 20 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยม/สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารฯ เข้ารับราชการทหารกองประจำการ จว.น.ม. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยม/สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารฯ เข้ารับราชการทหารกองประจำการ จว.น.ม. 01:36
 21. 21 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มราษฎร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มราษฎร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. 01:09
 22. 22 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ร่วมการส่งมอบงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่ของคนพิการ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ร่วมการส่งมอบงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่ของคนพิการ 01:08
 23. 23 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบป่าคำชะโนด จว.อ.ด. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบป่าคำชะโนด จว.อ.ด. 01:34
 24. 24 พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ รอง มทภ.2 ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของกำลังพลและเกษตรกร พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ รอง มทภ.2 ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของกำลังพลและเกษตรกร 01:30
 25. 25 ถึงเวลารับใช้ชาติแล้วครับ ถึงเวลารับใช้ชาติแล้วครับ 01:14
 26. 26 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2560 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2560 00:51
 27. 27 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./หน.คสช. ลงพื้นที่ จว.น.พ. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม./หน.คสช. ลงพื้นที่ จว.น.พ. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 00:59
 28. 28 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 01:12
 29. 29 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ ทภ.2 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ ทภ.2 01:08
 30. 30 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กรม ร.ฉก.ทภ.2 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กรม ร.ฉก.ทภ.2 01:20

กอ.รมน. เพื่อประชาชน

กอ.รมน. เพื่อประชาชน
By misarmy2
1 / 13
 1. 1 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่13 ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ออกอากาศ 20 พค 60 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่13 ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ออกอากาศ 20 พค 60 10:23
 2. 2 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่12 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ(แก้มลิง)2 จ.ชุมพร on 13 พค 60 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่12 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ(แก้มลิง)2 จ.ชุมพร on 13 พค 60 10:23
 3. 3 (เพิ่มไฮไลน์)กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่11 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ(แก้มลิง)จ.ชุมพร on 6 พค 60 (เพิ่มไฮไลน์)กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่11 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ฯ(แก้มลิง)จ.ชุมพร on 6 พค 60 10:38
 4. 4 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่10 ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ออกอากาศ 22 เมย 60 (9.00-9.20น.) กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่10 ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ออกอากาศ 22 เมย 60 (9.00-9.20น.) 10:27
 5. 5 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่9 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 08 เมย 60 (ส.9.00-9.20น.) กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่9 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 08 เมย 60 (ส.9.00-9.20น.) 10:06
 6. 6 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่8 หมู่บ้าน อพป. ออกอากาศ 1เมย.60 (ส.9.00-9.20น.) กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่8 หมู่บ้าน อพป. ออกอากาศ 1เมย.60 (ส.9.00-9.20น.) 10:05
 7. 7 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่7 ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ออกอากาศ 25 มีค60 (ส.9.00-9.20น.) กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่7 ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ออกอากาศ 25 มีค60 (ส.9.00-9.20น.) 09:35
 8. 8 กอ รมน เพื่อประชาชน ตอนที่6 ทรัพยากรป่าไม้ OnAir 18-03-60 (ส.9.00-9.20น.)_v3 กอ รมน เพื่อประชาชน ตอนที่6 ทรัพยากรป่าไม้ OnAir 18-03-60 (ส.9.00-9.20น.)_v3 10:01
 9. 9 กอ.รมน. เพื่อประชาชน ตอนที่5 ไทยอาสาป้องกันชาติ ออกอากาศ 11 มีค 60(ส.9.00-9.20น.) กอ.รมน. เพื่อประชาชน ตอนที่5 ไทยอาสาป้องกันชาติ ออกอากาศ 11 มีค 60(ส.9.00-9.20น.) 10:21
 10. 10 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่4 โครงการเพชรในตม ออกอากาศ 4 มีนาคม 60 (ส.9.00-9.20) แก้ไขบรรยาย กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่4 โครงการเพชรในตม ออกอากาศ 4 มีนาคม 60 (ส.9.00-9.20) แก้ไขบรรยาย 10:32
 11. 11 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่3 มวลชน กอ.รมน.V2 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่3 มวลชน กอ.รมน.V2 10:09
 12. 12 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ออกอากาศ 18/02/60 (9.00-920 น.) กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ออกอากาศ 18/02/60 (9.00-920 น.) 10:10
 13. 13 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่1 ออกอากาศ 11 กพ.60 (9.00-9.20น.)_แก้ไขครั้งที่5 กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่1 ออกอากาศ 11 กพ.60 (9.00-9.20น.)_แก้ไขครั้งที่5 09:18

ประกาศรับสมัคร/ทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายสุรนารี

โพสต์ล่าสุด

กองทัพภาคที่ 2

ติดต่อเรา

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.ตู้กลาง 044-255530-9