กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีขอรับพร เนื่องด้วยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

     เนื่องด้วยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย กองทัพภาคที่ ๒ โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีขอรับพร โดยมี พลตรี สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองพันพร้อมครอบครัว, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ และน้อมรับพรปีใหม่จากแม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!