สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี ๕๙

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดป้ายอาคารสิริวิทยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ และวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หลังจากนั้นเสด็จกลับ โดยมี พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เฝ้าส่งเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!