โพสต์ล่าสุด

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563…

พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน…

     พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…

ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์

- ผู้บังคับบัญชา -

โพสต์ล่าสุด

House Design

โพสต์ล่าสุด

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 6 โดยกรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยหลักในการฝึกและจัดหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว พร้อมกันนี้…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563…

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกำลังพลออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 โดยน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน…

     พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการฝึกสาธิตของครูผืกต้นแบบ โดยมี พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ห้องร่วมเริงไชย สโสรร่วมเริงไชย…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 6 โดยกรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยหลักในการฝึกและจัดหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้การตรวจสภาพความพร้อมรบ เคลื่อนที่เร็ว RDF…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube