โพสต์ล่าสุด

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…

โพสต์ล่าสุด

- ผู้บังคับบัญชา -

โพสต์ล่าสุด

House Design

โพสต์ล่าสุด

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร…

     พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2562 เยี่ยมคำนับ/หารือ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ในการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ของหน่วยแพทย์สนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และเวชภัณฑ์หลักสายแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเจ็บจากสนาม ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube