ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 นำคณะข้าราชการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต้นสะตือ

     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ กองทัพภาคที่ 2 ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต้นสะตือ…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 นำคณะข้าราชการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต้นสะตือ

     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…

เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง กอ.รมน.ภาค ๒ .......>>> ข่าวทั้งหมดคลิ๊กที่นี่!...

1 ของ 4

เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง กอ.รมน.ภาค ๒

ติดตามข่าวสารผ่านทาง facebook

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 นำคณะข้าราชการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต้นสะตือ

     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…

สื่อวิดีโอเฉลิมพระเกียรติ

สื่อวิดีโอเฉลิมพระเกียรติ

สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ประชาสัมพันธ์ กองทัพภคที่ 2
By misarmy2
1 / 30
 1. 1 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 01:12
 2. 2 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ ทภ.2 พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ ทภ.2 01:08
 3. 3 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กรม ร.ฉก.ทภ.2 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กรม ร.ฉก.ทภ.2 01:20
 4. 4 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กรม ร.ฉก.ทภ.2 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กรม ร.ฉก.ทภ.2 00:58
 5. 5 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคำชะโนด จว.อ.ด. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคำชะโนด จว.อ.ด. 01:37
 6. 6 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาค ตอ./น. ตอนบน จว.อ.ด. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาค ตอ./น. ตอนบน จว.อ.ด. 01:01
 7. 7 พ.อ.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง เสธ.ทภ.2 ให้โอวาททหารกองประจำการ พ.อ.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง เสธ.ทภ.2 ให้โอวาททหารกองประจำการ 01:05
 8. 8 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน กอ.รมน.ภาค 2 โดย มทบ.26 จว.บ.ร. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน กอ.รมน.ภาค 2 โดย มทบ.26 จว.บ.ร. 01:12
 9. 9 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.ส.ร. พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมผู้นำชุมชน จว.ส.ร. 00:59
 10. 10 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ จว.บ.ร. พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ จว.บ.ร. 00:59
 11. 11 พล.ต.ประจักษ์ ประเมศรี รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 เปิดอบรมวิทยากรโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี พล.ต.ประจักษ์ ประเมศรี รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 เปิดอบรมวิทยากรโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี 01:28
 12. 12 รองผู้บัญชาการทหารบกวางศิลาฤกษ์ราชานุสาวรีย์ ร.๑ รองผู้บัญชาการทหารบกวางศิลาฤกษ์ราชานุสาวรีย์ ร.๑ 01:44
 13. 13 สื่อมวลชนสัมพันธ์ จว.ส.ร. สื่อมวลชนสัมพันธ์ จว.ส.ร. 00:42
 14. 14 ประชุมขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นปรองดอง ประชุมขับเคลื่อนรับฟังความคิดเห็นปรองดอง 00:52
 15. 15 ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 01:22
 16. 16 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 01:17
 17. 17 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 เปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ในพื้นที่ ทภ.2 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 เปิดการตรวจสอบการฝึกบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ในพื้นที่ ทภ.2 01:12
 18. 18 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกแลกเปลี่ยนCTX คอบร้าโกลด์ 17 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกแลกเปลี่ยนCTX คอบร้าโกลด์ 17 01:37
 19. 19 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาทีม ทภ.2 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาทีม ทภ.2 01:40
 20. 20 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เปิดงานพระธาตุนาดูน จว.ม.ค. พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เปิดงานพระธาตุนาดูน จว.ม.ค. 01:05
 21. 21 นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. เยี่ยมชมกิจการของ ทภ.2 นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. เยี่ยมชมกิจการของ ทภ.2 00:49
 22. 22 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 รับคณะ รร.สธ.ทบ. พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 รับคณะ รร.สธ.ทบ. 00:57
 23. 23 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ 01:00
 24. 24 พล.ท.ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รอง ผอ.รมน.ภาค2 เปิดอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศอ.ปส.ชอน. พล.ท.ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รอง ผอ.รมน.ภาค2 เปิดอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศอ.ปส.ชอน. 01:15
 25. 25 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 เปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน 01:10
 26. 26 กองทัพภาคที่ 2 สวนสนามสาบานธง2560 (มุมสูง) กองทัพภาคที่ 2 สวนสนามสาบานธง2560 (มุมสูง) 05:10
 27. 27 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 รับการส่งมอบโครงการฝึกอบรมอาชีพ กรม ทพ.26 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 รับการส่งมอบโครงการฝึกอบรมอาชีพ กรม ทพ.26 01:06
 28. 28 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ กกล.รส.จว.ข.ก. พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ กกล.รส.จว.ข.ก. 01:43
 29. 29 พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.2 รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 00:52
 30. 30 พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร สวดพระอภิธรรม ครบ100 วัน พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร สวดพระอภิธรรม ครบ100 วัน 00:51

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศรับสมัคร/ทั่วไป

โพสต์ล่าสุด

กองทัพภาคที่ 2

ติดต่อเรา

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.ตู้กลาง 044-255530-9