ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 เตรียมการฝึกแผนป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2562

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายสรุปของหน่อยรอง (Biref Back) และการซักซ้อมการปฏิบัติประกอบภูมิประเทศจำลอง (Rock Rehearsal)     ในห้วงสัปดาห์พร้อมรบกองทัพภาคที่…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ณ…

กองทัพน้อยที่ 2 ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 2

     กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ครบรอบปีที่ 31 โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรกำลังพล…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธีและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน นำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ในการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ของหน่วยแพทย์สนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…
1 ของ 137

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 เตรียมการฝึกแผนป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2562

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ฟังการบรรยายสรุปของหน่อยรอง (Biref Back) และการซักซ้อมการปฏิบัติประกอบภูมิประเทศจำลอง…

ข่าวกิจกรรม กอ.รมน.ภาค 2

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ณ ห้องศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ…
1 ของ 14

ข่าว กอ.รมน.ภาค 2

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

แม่บ้านทหารบกจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. ป้องกันโรคไข้เลือดออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่บ้านพักทหารค่ายสุรนารี

     คุณวัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (2) พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุรางคนา เอี่ยมวิจิตร์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก…

ประกาศรับสมัคร/ทั่วไป

บทความ

สถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายสุรนารี

โพสต์ล่าสุด

คลังเก็บข่าวรายเดือน

กองทัพภาคที่ 2

ติดต่อเรา

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.ตู้กลาง 044-255530-9

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ลิ้งประชาสัมพันธ์

ลิ้งประชาสัมพันธ์

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube