ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ในพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้โอวาทกับน้องๆ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ของพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของกรมทหารพรานที่ 23

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการ "โครงการฝึกอบรมอาชีพ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดศรีสะเกษ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  "ไทยนิยม ยั่งยืน"  ซึ่งเป้นเวทีที่ 4 ชองชาวบ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

     จากดำริแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มีความห่วงใยน้องทหารใหม่ที่เข้ามาห้วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จึงได้ให้ผู้บังคับบัญชาได้ลงตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังให้กำลังพล…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยความร่วมมือกองทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 26 เยี่ยมน้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23…
1 ของ 82

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ในพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้โอวาทกับน้องๆ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ของพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16,…

ข่าวกิจกรรม กอ.รมน.ภาค 2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและการปลูกไม้ย้อมสีที่ป่าโล่ใหญ่ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

     พล.ท.เดชอุดม นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2(ท่านที่ 1) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการสร้างฝายมีชีวิตและการปลูกไม้ย้อมสีที่ป่าโล่ใหญ่ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" เขตพื้นที่บ้านวังโพนอุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ…

ข่าว กอ.รมน.ภาค 2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ทั้ง 20 จังหวัด

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ในพื้นที่

     เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง กมช.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี …

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

     เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561…

กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเกษตรกร สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ในการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบแปลงใหญ่ สู่การเป็น Smart City

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ทั้ง 20 จังหวัด

มทบ.210 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 พ.ท.อิทธิพล นนลือชา ผบ.นฝ.นศท.มทบ.210/หน.ชป.โครงการ ฯ บ.ทันสมัย พร้อมด้วยสมาชิกโครงการ บ.ทันสมัย , ผู้กำกับ นศท. และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ต.มหาชัย ร่วมกิจกรรม…

กกล.รส.จว.ร้อยเอ็ด/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

      พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอธวัชบุรี และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลเข้าร่วมกับ นาย ชรินทร์ ภู่ชัย…
1 ของ 48

กอ.รมน. 20 จว.

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ในพื้นที่

     เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง…

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

มทบ.210 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 พ.ท.อิทธิพล นนลือชา ผบ.นฝ.นศท.มทบ.210/หน.ชป.โครงการ ฯ บ.ทันสมัย พร้อมด้วยสมาชิกโครงการ บ.ทันสมัย , ผู้กำกับ นศท.…

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่ทหารบก เปิดแถลงข่าวการจัดจำหน่ายสลากกาชาดในส่วนกองทัพบก หารายได้สนับสนุนสภากาชาดไทย

     คุณเบญจวรรณ   สิทธิสาท  นายกสมาคมแม่ทหารบก เปิดแถลงข่าวการจัดจำหน่ายสลากกาชาดในส่วนกองทัพบก…

ประกาศรับสมัคร/ทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว ภายในค่ายสุรนารี

คลังเก็บข่าวรายเดือน

โพสต์ล่าสุด

กองทัพภาคที่ 2

ติดต่อเรา

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.ตู้กลาง 044-255530-9

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube